ZIRKOSIT Y41 EL

Végén öntött idomok

  • A végén öntött idomok gyártásakor az öntés a munkafelületre merőleges oldalon, az idom üvegszinttel ellentétes végén történik, és az idomnak a zsugorodási üreg nagyobbik hányadát tartalmazó részét vágással eltávolítják.

Javasolt beépítési helyek:

  • üvegolvasztó kemencék olvasztókádjainak oldatfalaiban